Jste zde: Home > ŠVAGR děkuje > 2004

2004

ŠVAGR DĚKUJE TĚMTO SPONZORŮM, KTEŘÍ MU V ROCE 2004 MOC POMOHLI:

 

  • Firmě za sponzorský dar a trvající přízeň.
  • Firmě PERUS, zvláště manželům Simonidesovým, za odbornou internetovou pomoc, za perfektní správu a neustálé vylepšování našich www stránek s krásnou adresou www.svagr.net.
  • Firmě RAFO zastoupené Ing. Vladimírem Krupkou za kancelářské a výtvarné potřeby.
  • Firmě ALFA zastoupené Ing. Zdeňkem Kuličem za opakovaný finanční dar.
  • Firmě Singa s.r.o. za fazole, kompoty a zdravé sladkosti.
  • Firmě AUDITIA s.r.o. zastoupené Ing. Jiřím Vrbou za dlouhodobou podporu.
  • Paní Lence Martinkové za opakovaný již několik let zasílaný finanční dar.
  • Reklamní a obchodní agentuře pana K.Šubrta za trička.

 

 

...A TAKÉ MOC DĚKUJEME


pí. Rudolfové za pravidelné doplňování ŠVAGRlékárničky / pí. Dytrychové za pravidelnou dodávku sladkostí / pí. Trčkové za obětavé poskytnutí vlastní garáže, kde má ŠVAGR sklad, a za všeobecnou podporu / pí. Zborníkové za celkové pochopení a několikeré zapůjčení vleku i krásné jihočeské chalupy / Evě Zborníkové a Michalu Dobíškovi za opakovanou podporu naší činnosti / panu Špačkovi za opakovanou finanční podporu / manželům Doležalovým za finanční dar / MUDr. Dobíškové za finanční podporu / MUDr. Piňosové za finanční dar / manželům Holým za finanční podporu / panu Jirouškovi za tajnou finanční pomoc / Integračnímu centru Zahrada za poskytnutí úžasných prostor pro podzimní tábor / ZOO Praha za opakovaný volný vstup / pí. Hermanovské za opakované finanční příspěvky / Mikulášské družině pod vedením pana Milana Malého za výtěžek Mikulášské sbírky / MUDr. Magdě Beránkové za možnost konzultace zdravotních problémů 24 hod denně / Šárce Matějkové za látky a odstřižky a taky skladovací prostory / pí. Jeleně Silajdžič a celému KHAMORO týmu za to, že jsme mohli být u toho / Robinovi, Vlčákovi a vůbec celému Spolku na ochranu památek červenořečických za výbornou spolupráci v rámci akce Slámování / Červené Řečici za to, že je...

 

Srdečné díky patří také všem dobrovolníkům, kteří ŠVAGRem prošli v roce 2004 a pomohli mu růst. ...


Děkuji Vlaďce Zborníkové za nové nápady, energii, nadšení a chuť pokračovat / Martinovi Zorákovi Zborníkovi za to, že stále dělá Maruš, která bezchybně počítá korunky a za skvělého DJ‘e / Adamovi Skočdopolovi za vodu a za to, že je pořád náš starší kamarád / Haničce Pipce Rudolfové za pomoc a spolehlivost / Lucce Trčkové za to, že je s námi / Hance Maříkové za novou zdravušku, za Hanu s modrými vlasy a pravidelný rytmus / Honzovi Blonďáčkovi Benešovi za zdravotního bratra, obrovskou energii a za záchranu Khamora 04 / Katce Skočdopolové za vytrvalost / Jitce Dytrychové za sladkosti, za Staňkov a nikdy nekončící energii / Janičce Veselé za pomalu mizející UFOpřístup, odvahu a úsměvy / Báře Vrbové za neskutečné historky a moravské nováčky / Báře Strobachové za to, že se vrací / Karlovi Zipovi Pasníkovi za kuchyňské rady a za návraty / oběma Šárkám Matějkovým za pomoc při kreativním tvoření čehokoliv, velké Šárce pak ještě za zdařilý brod Vltavou / Pavlínce a Lukášovi Jurkovým za divadelní výpomoc v džungli/ Terezce Plné a Honzovi Černému z Hodkovic za kuchařské umění, klid a možnost být s nimi a s klukama / Daně Vondru Kopecké a Bohu Bohunce Bátovské za vždy naslouchající ucho / Madlence Špačkové za vytrvalost a úsměvy / Zuzce Kuličce Kuličové za stálé navracení se a vodácké ahój / Jirkovi Jedličkovi za nespoutané nápady / Svatce Petrůjové za pečlivost a trpělivost a skvělou kuchyni v džungli / Honzovi Mamutovi Pevnému za vodáckou návštěvu / Janě Jeremiášové za japonskou energii, draka a půlnoční čajový obřad / Michalovi Zetelovi za Bushmana / Evě Krojové za zodpovědné zdravotničení / Honzovi Frantovi za skvělou pražskou pomoc / Anetce Kudrličkové za celé léto s námi, zodpovědnou pomoc při balení a neocenitelný přístup / Petru Reifovi za skautské praktiky a za léto v chýšce / Kateřině Baronové za to, že jezdí / Jitce Žákové a Gábině Etylové za to, že nás neopouští / Petře Čenovské za perfektní zdravotní výpomoc a chuť být s námi / Tomášovi Moščákovi za technické zázemí v džungli / Jitce Kostelníkové za společné akce / Lucii Pallošové za zdravotníka v džungli / Milanu Masojídkovi za odvahu a japonské umění / Katce Fojtíkové za nadšení / Milanu Bašnému za nové nápady / Miroslavu Kalousovi a Jitce Nejedlé za japonské Vánoce / našim novým miminkům Madlence Jedličkové, Madlence Skočdopolové a Rozárce / pejskům Martě, Artosovi, Kačence, Elišce, Kašparovi a naší milované Fidorce za jejich kouzelnou srst ...
 
Děkuji Váš ŠVAGR
 


ŠVAGR děkuje
Jezdíte rádi na naše akce?

 Kontakt:
ŠVAGR z.s.
Píseckého 131
397 01 Písek
tel: 777 020 914

kancelář: 380 602 036

e-mail: info@svagr.net
č. účtu: Raiffeisen BANK
1603595001/5500

IČ 65983033

 

náš FACEBOOK

Mailing-list
Přihlašte se k odběru novinek