Jste zde: Home > ŠVAGR děkuje > 2005

2005

ŠVAGR DĚKUJE TĚMTO SPONZORŮM, KTEŘÍ MU V ROCE 2005 MOC POMOHLI:

 

  • Firmě AUDITIA s.r.o. zastoupené Ing. Jiřím Vrbou za dlouhodobou podporu.
  • Firmě PERUS, zvláště manželům Simonidesovým, za odbornou internetovou pomoc, za perfektní správu a neustálé vylepšování našich www stránek s krásnou adresou www.svagr.net.
  • Firmě RAFO zastoupené Ing. Vladimírem Krupkou za kancelářské a výtvarné potřeby.
  • Firmě ALFA zastoupené Ing. Zdeňkem Kuličem za opakovaný finanční dar.
  • Firmě Singa s.r.o. za fazole, kompoty a zdravé sladkosti.
  • Slečně Janě Hutzové za opakovaný již několikrát zasílaný finanční dar.

 

....A TAKÉ MOC DĚKUJEME


Městu Písek za výhodný nájem ŠVAGRprostor / manželům Rudolfovým za notebook a pravidelné doplňování ŠVAGRlékárničky / pí. Dytrychové za pravidelnou dodávku sladkostí / pí. Trčkové za dlouholeté poskytnutí vlastní garáže, kde má ŠVAGR sklad a za všeobecnou podporu / pí. Zborníkové za celkové pochopení a parkovací prostor pro náš nový karavan / manželům Dobíškovým za opakovanou podporu naší činnosti / panu Špačkovi za opakovanou finanční podporu / manželům Doležalovým za finanční dar / MUDr. Dobíškové za finanční dar / MUDr. Piňosové a manželům Holým za finanční podporu / panu Jirouškovi za tajnou finanční pomoc / Integračnímu centru Zahrada za poskytnutí úžasných prostor pro podzimní tábor / ZOO Praha za opakovaný volný vstup / pí. Hermanovské za opakované finanční příspěvky / paní Hutzové za finanční podporu / MUDr. Magdě Beránkové za možnost konzultace zdravotních problémů 24 hod denně / veselé hudební rodině Doskočilových za nejen hudební podporu a cenné životní rady / pí. Jeleně Silajdžič a celému KHAMORO týmu za to, že jsme mohli být u toho / obč.sdružení INKANO Písek za dobré sousedství / Robinovi, Vlčákovi a vůbec celému Spolku na ochranu památek červenořečických za výbornou spolupráci v rámci akce Slámování / Červené Řečici za to, že je...

 

Srdečné díky patří také všem dobrovolníkům, kteří ŠVAGRem prošli v roce 2005 a pomohli mu růst. ...


Děkuji Vlaďce Zborníkové za nové nápady, energii, nadšení a chuť pokračovat / Martinovi Zorákovi Zborníkovi za to, že stále dělá Maruš, která bezchybně počítá korunky, za grafy a koláče, za skvělého DJ‘e / Adamovi Skočdopolovi za vodu a za to, že je pořád náš starší kamarád / Haničce Pipce Rudolfové za pomoc a spolehlivost / Hance Maříkové za novou zdravušku, za agentku Ritu a pravidelný rytmus / Honzovi Blonďáčkovi Benešovi za lyžařské zážitky a obrovskou energii / Katce Skočdopolové za vytrvalost / Jitce Dytrychové za sladkosti, za třpytky, malovátka a chuť být pořád s námi / Janičce Veselé za odvahu být HVéčko a za úsměvy / Báře Vrbové za neskutečné historky, které nikdy neskončí / Karlovi Zipovi Pasníkovi za kuchyňské rady a za návraty / oběma Šárkám Matějkovým za pomoc při kreativním tvoření čehokoliv / Pavlínce a Lukášovi Jurkovým za hippie přínos / Terezce Plné a Honzovi Černému z Hodkovic za možnost být s nimi a s klukama / Madlence Špačkové za vytrvalost a úsměvy / Zuzce Kuličce Kuličové za stálé navracení se / Jirkovi Jedličkovi za nespoutané nápady a vodáckou pohodu / Svatce Petrůjové za pečlivost a trpělivost a skvělou kuchyni / Honzovi Mamutovi Pevnému za vodáckou návštěvu a za placky / Janě Jeremiášové za plavení se mezi antickými bohy / Michalovi Zetelovi za chuť učit se, za HVéčko a za pevnou ruku / Evě Krojové za zodpovědné zdravotničení / Anetce Kudrličkové za celé léto s námi, zodpovědnou pomoc při balení a neocenitelný přístup / Petru Reifovi za skautské praktiky / Jitce Žákové za to, že nás neopouští / Petře Čenovské za perfektní zdravušku a za společné zážitky / Tomášovi Moščákovi za technické zázemí v hippie komunitě / Jitce Kostelníkové za společné akce a noční koupání / Milanu Masojídkovi za to, že je s námi / Katce Fojtíkové za nadšení / Milanu Bašnému za nové nápady / Jitce Nejedlé za společné akce / Katce Švecové za velikonoční pomoc / Ivě Němcové za pomocnou ruku na Cikánské pouti / Járovi Pavlíkovi za absolutní nasazení / Gábině Slimárové a Lukášovi Pelcovi za antické Vánoce a Silvestr na Olympu / Anežce Kubátové za smích, dobré naladění a za to, jaká je / Robinovi Benešovi za neocenitelnou vodáckou pomoc / našim miminkům Madlence Jedličkové, Madlence Skočdopolové a Rozárce Zborníkové za odvahu narodit se ŠVAGRům / pejskům Martě, Artosovi, Kačence, Elišce, Kašparovi a naší milované Fidorce za jejich kouzelnou srst ...
 
Děkuji Váš ŠVAGR
 


ŠVAGR děkuje
Jezdíte rádi na naše akce?

 Kontakt:
ŠVAGR z.s.
Píseckého 131
397 01 Písek
tel: 777 020 914

kancelář: 380 602 036

e-mail: info@svagr.net
č. účtu: Raiffeisen BANK
1603595001/5500

IČ 65983033

 

náš FACEBOOK

Mailing-list
Přihlašte se k odběru novinek