Jste zde: Home > ŠVAGR děkuje > 2006

2006

 

ŠVAGR DĚKUJE TĚMTO SPONZORŮM, KTEŘÍ MU V ROCE 2006 MOC POMOHLI:

  • Firmě AUDITIA s.r.o. zastoupené Ing. Jiřím Vrbou za dlouhodobou nejenom finanční podporu.
  • Firmě PERUS, zvláště manželům Simonidesovým, za odbornou internetovou pomoc, za perfektní správu a kompletní inovaci našich www stránek s krásnou adresou www.svagr.net.
  • Firmě RAFO zastoupené Ing. Vladimírem Krupkou za kancelářské a výtvarné potřeby.
  • Firmě Singa s.r.o. za fazole, kompoty a zdravé sladkosti.
  • Firmě DUROPACK Bupak Papírny s.r.o. za finanční pomoc pro letní tábor.
  • Ing. Evě Štroblové za finanční dar.


....A TAKÉ MOC DĚKUJEME


Městu Písek za finanční podporu a výhodný nájem ŠVAGRprostor / manželům Rudolfovým za pravidelné doplňování ŠVAGRlékárničky / pí. Dytrychové za pravidelnou dodávku sladkostí / pí. Trčkové za všeobecnou podporu / pí. Zborníkové za celkové pochopení a parkovací prostor pro náš nový karavan / manželům Dobíškovým za opakovanou podporu naší činnosti / panu Špačkovi za opakovanou finanční podporu / firmě Danone za jogurty na letní tábor / MUDr. Dobíškové za finanční dar / divadlu Minor za volné vstupenky během podzimního tábora / manželům Tomanovým za finanční dar / Petru Jirouškovi za tajnou finanční pomoc / Marii Karfíkové a celé mikulášské družině za opakovaný finanční dar / Liboru Všetečkovi – Hračky U Kostela za bábovky na ŠVAGRpískoviště / Integračnímu centru Zahrada za poskytnutí úžasných prostor pro podzimní tábor / Robertu Blížencovi za poskytnutí úžasného zázemí pro letní tábor - ŠVAGRhospodářem / ZOO Praha za opakovaný volný vstup / pí. Hermanovské za opakované finanční příspěvky / paní Houdkové a jejímu synovi za záchranu Vlaďky a kanceláře před zlodějem / Karlovi Fantomasovi za velkou nejenom letní výpomoc / MUDr. Magdě Beránkové za možnost konzultace zdravotních problémů 24 hod denně / veselé hudební rodině Doskočilových za nejen hudební podporu a cenné životní rady / pí. Jeleně Silajdžič a celému KHAMORO týmu za to, že jsme mohli být opět u toho / Ondrovi Abonyi za opakovanou Khamoro pomoc / OS INKANO Písek za dobré sousedství / Robinovi, Vlčákovi, Alence a vůbec celému Spolku na záchranu památek červenořečických za úžasnou desetiletou spolupráci v rámci akce Slámování / Červené Řečici za to, že je...

 

Srdečné díky patří také všem dobrovolníkům, kteří ŠVAGRem prošli v roce 2006 a pomohli mu růst. ...


Děkuji Vlaďce Zborníkové za nové nápady, energii, nadšení a chuť pokračovat / Martinovi Zorákovi Zborníkovi za to, že stále dělá Maruš, která bezchybně počítá korunky, za grafy a koláče, za trpělivost se ŠVAGRyněmi / Adamovi Skočdopolovi za vodu a za to, že je pořád náš starší kamarád / Haničce Pipce Rudolfové za pomoc,ochotu, vytrvalost a spolehlivost / Hance Maříkové za novou zdravušku, pravidelný rytmus,odvahu a trpělivost / Báře Benešů za praktičnost, kterou ŠVAGR tolik potřebuje / Honzovi Blonďáčkovi Benešovi za lyžařské zážitky a obrovskou energii / Jitce Dytrychové za sladkosti, za třpytky, malovátka a chuť být pořád s námi / Janičce Veselé za odvahu být HVéčko a za úsměvy / Báře Vrbové za neskutečné historky, které nikdy neskončí / Karlovi Zipovi Pasníkovi za kuchyňské rady a za návraty / oběma Šárkám Matějkovým za pomoc při kreativním tvoření čehokoliv / Martince Kudrličkové za rychlou aklimatizaci ve světě dospělých ŠVAGRů / Tereze Viktorínové za outdoorovou trpělivost / Janě Vašíčkové za mikulášskou pomoc / Iloně Šumné a Jirkovi Hájkovi z pomoc při přežití v outdoorovém peklu / Lence Šilháčkové za pomoc / Báře Kubátové za energii a nové nápady / Madlence Špačkové za vytrvalost a úsměvy / Zuzce Kuličce Kuličové za stálé navracení se / Jirkovi Jedličkovi za nespoutané nápady a vodáckou pohodu / Madle Doskočilové za nadšení, příliv nové energie a kytarový doprovod / Hance Doskočilové za dobroty, ovčí babičku a za to, že nás má ráda / Arnoštovi Doskočilovi za pravidelné technické záchrany / Svatce Petrůjové za pečlivost a trpělivost a skvělou kuchyni / Honzovi Mamutovi Pevnému za vodáckou návštěvu a možnost strávit den u maringotky / Janě Jeremiášové za nespoutanou kreativitu / Michalovi Zetelovi za chuť učit se, za HVéčko a za pevnou ruku / Evě Krojové za zodpovědné zdravotničení / Anetce Kudrličkové za celé léto s námi, zodpovědnou pomoc při balení a neocenitelný přístup / Petru Reifovi za skautské praktiky / Jitce Žákové za to, že nás neopouští / Petře Čenovské za perfektní zdravušku a za společné zážitky / Katce Fojtíkové za nadšení / Milanu Bašnému za péči o ŠVAGRyně / Jitce Nejedlé za společné akce / Gábině Slimárové nejen za Španělsko / Anežce Kubátové za smích, dobré naladění a za to, jaká je / Robinovi Benešovi za neocenitelnou vodáckou pomoc / našim miminkům Madlence a Matyášovi Jedličkovým, Madlence a Honzíkovi Skočdopolovým, Malvínce Jurkové a Rozárce Zborníkové za odvahu narodit se ŠVAGRům / pejskům Martě, Artosovi, Kačence, Elišce, Rastymu, Kašparovi a naší milované Fidorce za jejich kouzelnou srst ...

 

Děkuji Váš ŠVAGR.


ŠVAGR děkuje
Jezdíte rádi na naše akce?

 Kontakt:
ŠVAGR z.s.
Píseckého 131
397 01 Písek
tel: 777 020 914

kancelář: 380 602 036

e-mail: info@svagr.net
č. účtu: Raiffeisen BANK
1603595001/5500

IČ 65983033

 

náš FACEBOOK

Mailing-list
Přihlašte se k odběru novinek