2000

A) Akce pro děti 5- 15 ( i výše) let

1. Jarní prázdniny - MASOPUST 4.-10.3.2000 Zátoň na Šumavě
počet dětí: 32, věk 4 -16 let
počet vedoucích: 15vedoucích

Děti strávily týden mimo ústavní prostředí a navíc v krásné šumavské krajině. Vyzkoušely si život za branou (vaření, nakupování, úklid). Navázaly nové a upevnily starší citové vazby nejenom mezi dětmi z jiných domovů, ale i s dospělými. Seznámily se s lidovou tradicí a životem na vesnici. Užitečné bylo i setkání s dětmi, které mají jiné problémy (ment. postižení, nemoc, romská národnost). Odvážně vstupovaly do kreativních a sportovních činností (výroba sádrových odlitků, výroba svíček, 10km pochod) a tím překonávaly své vlastní hranice.
V rámci vhodně zvoleného tématu masopustu se podařilo uskutečnit všechny plánované aktivity. Děti vyráběly sádrové masky, ti nejodvážnější si vyrobily vlastní odlitek obličeje. Seznámily se také s tradičními zvyky masopustu jako je šavlový tanec, význam slova půst, pochování basy, pečení koblih v našem případě zdobení sušenek, druhy masek v průvodu. Vyráběli jsme společně plakáty, které zvaly obyvatele obce do průvodu, zpívali jsme masopustní písně a učili se říkadla. Veškeré teoretické věci byly dětem podávány pro ně velmi přístupnou formou tvořivé dramatiky.
V Zátoni jsme pořádali masopust již potřetí. Starousedlíci nás již očekávali a velmi vřele nás přijali. Můžeme mluvit tedy o obnovení tradice masopustu v malé šumavské vísce.
Děti se aktivně podílely na chodu velké domácnosti. Uklízely, pomáhaly s vařením, nakupovaly, pomáhaly s přípravou programu. Pomáhaly s péčí o dva psy, které se našich akcí pravidelně účastní a jsou důležitými členy celé skupiny. Děti mají možnost se seznámit s celodenní péčí o ně.

 

2. Velikonoční prázdniny - Netradiční oslava Velikonoc v Zemi tam, kde žijí divočiny
20.-24.4.2000 Radava u Orlické přehrady
počet dětí:27, věk 4 -16 let
počet vedoucích: 12 vedoucích

program : Několikadenní výtvarně dramatický projekt na motivy knihy “Tam, kde žijí divočiny”. Jak to vůbec vypadá v této zvláštní zemi, slaví tam Velikonoce, jak vůbec divočiny vypadají a jak se chovají? Podpora fantazie, tvoření bez hranic.
Objekt, kde jsme byli ubytovaní je uprostřed přírody. Jelikož nám počasí přálo, užili jsme si začínajícího jara. Součástí akce byl i “Jarní happening” v Písku, kam nás odvezl objednaný autobus. V té době probíhala v píseckém muzeu výstava Švagra a tak jsme dětem přichystali překvapení. Čekali tradiční výstavu s historickým tématem a najednou na jednotlivých fotkách poznávaly sebe, své kamarády a oblíbené vedoucí. Po muzeu nás čekal oběd v restauraci, nejenom tento den v Písku, ale celý velikonoční tábor bylúžasný.
 
3. Letní prázdniny - Divadelní léto 22.7 - 5.8.2000 Doubravka, Chlum u Dražíče
počet dětí: 48, věk 4 -16 let
počet vedoucích: 20

program : Celý svět je divadlo
Celá akce jako by se odehrála v zákulisí divadla. Vyzkoušeli jsme si roli herce, režiséra, scénografa, kulisáka, maskéra, zvukaře...Jak vzniká divadelní hra? Na tuto otázku jsme společně hledali odpovědi. Divadlo je vlastně všude, divadlo hrajeme každý den, stačí se jen dívat kolem sebe. Prostřednictvím her jsme se dozvěděli mnoho o divadle a lidech kolem něj.
Nápad udělat velmi netradiční celotáborovou hru s divadelním námětem přišel v rámci návštěvy Pražského Quadriennale 99. Tato scénografická výstava nás doslova uchvátila. Měli jsme štěstí, že Vlaďka absolvovala 2 divadelní celoroční kurzy zaměřené na tvořivou dramatiku. Na předtáborové akci jsme si hráli jako děti a ujistili jsme se, že nám nejde o to, “nacvičit divadelní představení a pak vystoupit před diváky, ale že se budeme snažit: vzbudit v dětech zájem o divadlo, zprostředkovat jim poznání specifických divadelních rolí a prostředí, chtěli jsme vytvořit pravou divadelní atmosféru.
Děti byly rozdělené do věkově a pohlavně smíšených divadelních společností.Jeden zástupce z divadelní společnosti odcházel na zkušenou do ateliéru. V rámci ateliérů se zdokonalovaly v hlasovém projevu, vyráběly kulisy, pracovaly s vlastním tělem, maskovaly se, vyzkoušely si práci producenta, zvukaře a osvětlovače. Přímo v táboře vznikla světelná a zvuková laboratoř, kostymérna, maskérna, malá a velká scéna a nebo divadelní bar, který vedly samy děti. Divadelní společnosti s úžasnými názvy např. Divadlo Upadlo, Divadlo Pod Pantoflem či LUMÍK připravily kratičká a velmi nápaditá představení. Na víkendový divadelní festival jsme pozvali naše kamarády a lidi z okolních vesnic. Přátelé z Týna nad Vltavou nám zajistili opakování úspěšného festivalu na týnském náměstí. A tak naše společnosti kočovaly až do Týna, kde zašly také na noční představení svých kolegů na otáčivé hlediště.
Letní tábor bývá vyvrcholením roku. Letos předčil má očekávání. Všichni odvedli skvělou práci. Velké díky patří vedoucím, kteří zapomněli na své původní profese a ponořili se divadelního prostředí s velkou energií. Měli jsme také výhodu v tom, že někteří naši dobrovolníci pracují jako herci, scénografové, studují architekturu, výtvarné školy atd. Vše vonělo divadlem. Děti se vůbec nestyděly, samy přirozeně improvizovaly, tvořily a užívaly si tu zvláštní divadelní atmosféru. Myslím, že se jejich vztah k divadlu změnil.
Všichni vedoucí ctili dohodu, že nikdy nebudou děti k ničemu nutit, vše nechají na jejich volbě. Všichni se snažili o opravdu citlivý přístup a vyplatil se. Po celých 14 dní u nás vládla příjemná atmosféra.
Další úspěch byl, že se několik dětí v září přihlásilo do dramatických kroužků v místě jejich bydliště

 

4. Podzimní prázdniny - Do roka a do dne ŠVAGR opět v Praze 25. - 29.10. 2000 MŠ Bráník, Praha
počet dětí: 32, věk 5 -16 let
počet vedoucích: 17

 program : Co je v Praze nového?
Společně jsme rozhodli, že další podzimní prázdniny strávíme opět v Praze. Děti a vedoucí byli rozděleni do malých skupin, každá skupina dostala určitý obnos peněz něco jako kapesné. Ve skupině se museli domluvit, jak peníze využijí, které akce ve městě navštíví. Měli k dispozici plán města, peníze a kulturní přehled. Navštívili divadla, muzea, galerie, zoo a zašly si také zamlsat do cukrárny a do Mc Donalda. Večer trávili všichni společně a povídali si, co kdo celý den dělal. Chod kuchyně a přípravu svačin zajišťovala služební skupina.
 Důležitá byla komunikace ve skupince a dodržování společně daných pravidel (příchody, pravidelný odpočinek, zákaz alkoholu a nevhodných akcí), orientace v neznámém prostředí a zacházení s penězi.

 

5. Mikulášská - Mikuláš ztratil plášť 1.-3.12. 2000 Dětský domov v Písku
 počet dětí: asi 23, jednalo se o otevřenou akci, věk 3 -17 let
počet vedoucích: 14

program : Návštěva v jednom dětském domově
V jednom domově se uskutečnilo velkolepé ŠVAGR setkání spojené s mikulášskou oslavou. Tým ŠVAGR dobrovolníků strávil víkend v dětském domově. Vloni byl jako nejlépe spolupracující DD Staňkov, letos jsme se sešli v píseckém dětském domově. Celý víkend bylo, co dělat. Společně jsme navštívili vánoční bazar písecké waldorfské školy, některé děti z DD navštěvují tuto školu a tak mezi oběma subjekty vládnou přátelské vztahy. Děti byly nadšené, že se nám mohou pochlubit "svojí školou". Sobotní odpoledne patřilo mikulášské slavnosti a v neděli jsme navštívili rodinnou buňku - byt na sídlišti, v kterém bydlí 8 dětí z dětského domova.

 

6.Vánoční prázdniny - Vánoce v Mexiku 27.-30.12. 2000 DDM Písek
počet dětí: 31
počet vedoucích: 19

program : Vánoce v....tentokrát v Mexiku
Jak se slaví Vánoce v jiných zemích? Byli jsme již v Číně, Rusku, Itálii, Norsku a letos jsme strávili Vánoce v Mexiku. Naším cílem bylo zprostředkovat dětem informace o další zemi, tentokrát o Mexiku. Děti se příjemným způsobem, většinou formou hry dozvěděli geografické a historické údaje, také se naučily několik slov španělsky, vyráběli pletené náramky, rumbakoule, nástěnné malby, sombréra a pravé kukuřičné placky tortillos. Také jsme tančili v mexickém rytmu, učili se mexické písně a jeden večer jsme v rámci “Večera s obrázky”, který pro nás připravila jedna cestovatelka, pili tradiční mexický nápoj a jedli praženou kukuřici, oblíbený pokrm mexických indiánů.

 

B) Akce pro mládež ( 15 a dále)

Až na dno (V. Šneberger) - Červená Řečice, 10dní v srpnu

Dívej se na vozíčku i bez něj podzimní a jarní víkend (V. Šneberger)

 

C) Akce pro širokou veřejnost

Hlínování v Píseckém parku a Švagr výstava v píseckém muzeu (M. Zborník), březen

Slámování v Červené Řečici (J.Jedlička), předposlední víkend v srpnu

Znaková řeč - víkendové kurzy (jaro, podzim)pod vedením zkušené lektorky
 kurzy organizuje V.Trčková


Jezdíte rádi na naše akce?

 Kontakt:
ŠVAGR z.s.
Píseckého 131
397 01 Písek
tel: 777 020 914

kancelář: 380 602 036

e-mail: info@svagr.net
č. účtu: Raiffeisen BANK
1603595001/5500

IČ 65983033

 

náš FACEBOOK

Mailing-list
Přihlašte se k odběru novinek