Jste zde: Home > O ŠVAGRu > Pro koho to ŠVAGR dělá? > Práce s mládeží

Práce s mládeží

Práce s mládeží

"DÍVEJ SE"

Akce "Dívej se" bývaly obvykle vždy na jaře a na podzim. Zúčastnit se mohl každý ve věku nad 15 let. Podtitulem akce bylo setkání pro lidi na vozíku i bez něj. V roce 2002 jsme se rozhodli z několika důvodů projekt s krásným názvem "Dívej se" inovovat. Jedním z důvodů byl nízký zájem mladých lidí na vozíku a také poptávka ze strany dětských domovů po akcích pro starší děti.

V rámci inovace přibudou oproti minulým letem ještě 2 speciální integrační akce určené přímo pro skupinu větších dětí (nebo také už mladých lidí ve věku 15-18 let) z dětských domovů a také běžných rodin.

Situace je prostá: ŠVAGR spolupracuje s některými dětskými domovy již šestým rokem a některé děti nám doslova vyrostly pod rukama. Nechceme se s nimi rozloučit a cítíme, že běžné akce pro ně ztrácejí efekt, proto jsme jim ušili akce na míru. K rozšíření nabídky ŠVAGR akcí nás také přiměl fakt, že nabídka akcí pro mladé lidi v tomto rizikovém věku chybí a oni samy i ředitelé dětských domovů o ně jeví vážný zájem. Jedné akce se zúčastní maximálně 2O mladých lidí ve věku 15-18 let převážně z dětských domovů (Písek, Zvíkov, Staňkov) a několik studentů z rodinného prostředí, aby byl stále zachován potřebný integrační charakter. Skupinu budou provázet 3 zkušení lektoři, členové ŠVAGRa.

Účastníci akce si budou sami plánovat jídelníček, nakupovat, vařit, samozřejmě uklízet a popř. topit, obstarávat vodu, atd. Doufáme, že se časem sami zapojí i do příprav programu a sami si řeknou, které oblasti, by je zajímaly. Projekt jsme připravili ve spolupráci s řediteli DD Písek a DD Zvíkov. Snažíme se mladým lidem ukázat široké spektrum možností využití volného času, proto je i velmi rozdílné zaměření jednotlivých akcí (kultura, umění, sport, příroda). Dbáme i na obměnu lektorů, kteří mají přinášet rozdílné zkušenosti, vyplývající z rozdílnosti jejich osobností. Lektoři se znají s dětmi z předešlých akcí a všichni jsou členy ŠVAGRa nejméně 2 roky. Sjednocující osobou je koordinátorka celého projektu a předsedkyně sdružení, která zajišťuje hladkou komunikaci a výměnu zkušeností mezi lektory jednotlivých akcí. Samozřejmě se mohou účastníci části projektu Velkej účastnit části Malej, záleží však pouze na jejich přání a iniciativě.

Rádi bychom, kdyby se tito mladí lidé zapojovali do další činnosti ŠVAGRa jako pomocníci vedoucích, tak jak to bylo u dvou chlapců již vloni.

V rámci inovace projektu "Malej a velkej" v roce 2002 přibyl cyklus speciálních integračních akcí určených přímo pro skupinu větších dětí (nebo také už mladých lidí ve věku 15-18 let) z dětských domovů a sociálně slabých rodin, kteří ŠVAGRem v minulých letech prošly.

ŠVAGR již funguje osmým rokem a některé děti nám doslova vyrostly pod rukama. Nechceme se s nimi rozloučit a cítíme, že běžné akce pro ně ztrácejí efekt, proto jsme jim ušili akce na míru. K rozšíření nabídky ŠVAGR akcí nás také přiměl fakt, že nabídka akcí pro mladé lidi v tomto rizikovém věku chybí a oni sami i ředitelé dětských domovů o ně jeví vážný zájem. Jedné akce se zúčastní maximálně 2O mladých lidí ve věku 15-18 let a 3 zkušení lektoři, členové ŠVAGRa. Účastníci akce si budou sami plánovat jídelníček, nakupovat, vařit, samozřejmě uklízet a popř. topit. Doufáme, že se časem zapojí i do příprav programu a sami si řeknou, které oblasti, by je zajímaly. Projekt jsme připravili ve spolupráci s řediteli DD Písek a DD Zvíkov. Snažíme se mladým lidem ukázat široké spektrum možností využití volného času, proto je i velmi rozdílné zaměření jednotlivých akcí (kultura, umění, sport, příroda). Dbáme i na obměnu lektorů, kteří mají přinášet rozdílné zkušenosti, vyplývající z rozdílnosti jejich osobností. Lektoři se znají s dětmi z předešlých akcí a všichni jsou členy ŠVAGRa nejméně 2 roky. Sjednocující osobou je koordinátorka celého projektu, která zajišťuje hladkou komunikaci a výměnu zkušeností mezi lektory jednotlivých akcí.

Inovací pro rok 2003 je zapojení mladých lidí ve věku 17 let z dětského domova do chodu kanceláře ŠVAGRa. Do léta 2002 měl ŠVAGR kancelář tam, kde se nacházela jeho předsedkyně. ŠVAGRkancelář se tudíž stěhovala mezi Pískem a Prahou-vysokoškolská kolej. Sklad ŠVAGRa byl ve sponzorsky pronajaté garáži. Od září poté co předsedkyně ŠVAGRa ukončila studium VŠ a vrátila se do rodného Písku, začalo hledání ŠVAGRprostor. A jelikož hledání bylo úspěšné, v červenci 2002 se ŠVAGR přestěhoval poprvé od svého založení do vlastních prostor, které jsou v historické části města Písku. ŠVAGR zde získal společně s OS INKANO Písek (INformační KAncelář Neziskových Organizací na dobrovolnickém projektu a ve vedení organizace pracuje V. Zborníková) za výhodné nájemní podmínky od města Písku 3 kanceláře a malý sklad. Díky výborné spolupráci s INKANO se podařilo obstarat důležité peníze od Nadace CIVILIA na rekonstrukci, která se nyní již dokončuje. Díky těmto příznivým podmínkám a pokračujícímu rozvoji OS ŠVAGR můžeme spustit tuto novinku a zapojit 3-5 mládežníků, kteří budou muset brzy opustit DD (konkrétně DD Písek a DD Zvíkov), do chodu kanceláře.

Jelikož díky izolaci v dětském domově a většinou nevhodně vybraným školám neznají základy nejenom běžné kancelářské práce, ale i běžných denních úkonů, které člověk musí zvládat (zaplacení složenky, poslání dopisu, kopírování, telefonování, jednání na úřadech, v bance atd.). Díky pravidelnému zapojení se setkají s činnostmi, které na ně čekají za dveřmi dětského domova - seznámí se s administrativou, základy PC, osvojí si komunikační dovednosti, vyzkouší si práci s kancelářskou technikou jako je kopírka, fax, PC, internet atd. Budou mít možnost plnohodnotně se zapojit do pracovního dobrovolnického týmu ŠVAGRa. Pokud se osvědčí mohou obdržet potvrzení o praxi pro svého budoucího zaměstnavatele.


Jezdíte rádi na naše akce?

 Kontakt:
ŠVAGR z.s.
Píseckého 131
397 01 Písek
tel: 777 020 914

kancelář: 380 602 036

e-mail: info@svagr.net
č. účtu: Raiffeisen BANK
1603595001/5500

IČ 65983033

 

náš FACEBOOK

Mailing-list
Přihlašte se k odběru novinek