Jste zde: Home > O ŠVAGRu > Pro koho to ŠVAGR dělá? > Práce s dětmi

Práce s dětmi

Práce s dětmi

Hlavní motivy celoročního projektu roku 2003 "CO JE ZA DVEŘMI..."

Integrace začíná...

Na počátku šlo především o integraci 2 velkých skupin: zdravotně i mentálně postižených z ústavů soc. péče a rodin a dětí "zdravých" ze "zdravých" rodin. Hlavním záměrem bylo seznámit děti mezi sebou a ukázat jim, že mezi nimi nejsou takové rozdíly, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud se vhodně zvolí názorný příklad, děti celou věc rychle pochopí a začnou se chovat spontánně, tak jak to mají zakódováno ve své přirozené výbavě. Důležité je netabuizovat žádné téma. Ukázat možnost širokého spektra otázek. Nechat zdravé dítě prohlédnout si amputovanou končetinu svého kamaráda nebo nasadit si sluchátko, či silné brýle.

Není problém hrát po drobných úpravách jakoukoli hru. Co říkáte tiché poště? Jde to. Ten, kdo neslyší, se otočí z kruhu a dalšímu zprávu ukáže pomocí rukou. A co třeba diskotéka? Tančí všichni. Náhodou s invalidním vozíkem je na parketu legrace. Půjčíš mi ho? Já si to chci také zkusit. Přála bych Vám vidět, jak kluci vyrábí pro chlapce na vozíku plošinu, aby se mu lépe vjíždělo do chatky, nebo jak se děvčata učí tancovat od sluchově post. chlapce, a přitom se dorozumívají originální znakovou řečí, která vznikla právě zde a nyní mezi námi.

Integrace pokračuje...

V roce 1996 ubylo zdravotně postižených na našich akcích. Nabídka integračních táborů se rozrostla, začaly fungovat stacionáře, které samy pořádaly své akce, a tak došlo k určitému odlivu dětí.

Přemýšleli jsme o nové skupině, kterou by bylo možno integrovat a hlavně, která nás potřebuje. Nabídka akcí pro děti z dětských domovů nebyla dostačující, a tak jsme se vrhli do trochu odlišné práce. Obeslali jsme téměř všechny domovy a nabídli jim spolupráci. Požadovali jsme z každého domova pouze malou skupinku (3 - 5 dětí). Nemá význam vyvážet pohromadě celé kolektivy dětí. A tak se na ŠVAGR akcích začaly potkávat děti z různých dětských domovů, děti se zdravotním i mentálním postižením a děti vyrůstající v rodinném prostředí. Jelikož se na ŚVAGRu setkávají děti z Písku, Staňkova u Domažlic, Hodkovic nad Mohelkou, Humpolce a např. Prahy. Z tohoto důvodu se dnes nevejdeme téměř do žádného dotazníku, kde se ptají na působnost organizace. Nemůžeme vyznačit ani regionální ani celostátní působení.

Rodinný model

Napadlo nás vytvořit simulaci rodiny. Malá skupinka dětí různého věku a pohlaví (6 - 8 dětí) má 2 opatrovatele muže a ženu. Tato skupinka připomíná větší rodinu. Muž trestající a milující autorita. Žena hladící a milující náruč. Oba dva vedoucí mají dětem, co nabídnout. Mohou se stát jejich vzory, kamarády, nebo důvěrníky.

Dnes po několikaleté zkušenosti sledujeme celou řadu kouzelných vztahů. Děti se těší na kamarády, na nás dospěláky a my zase na ně. O přestávkách mezi jednotlivými akcemi si vyměňujeme dopisy s obrázky, fotky, mnozí vedoucí navštěvují děti v dětských domovech. Není třeba se obávat o příliš úzké navázání dítěte a vedoucího. Vedoucí jsou průběžně proškolováni v oblasti dětské psychologie i spec. pedagogiky a mají za úkol si hlídat své hranice. Svou situaci zvládají skvěle. Samozřejmě, že při loučení tečou slzy, ale ty se setřou a všichni se těší na příště.

Pravidelnost

ŠVAGR pokrývá většinu prázdnin během školního roku. Děti se mohou těšit na konkrétní akci. Ví, že když jsou ve škole prázdniny, tak že mohou jet na tábor se ŠVAGRem. A tak už to běží sedmým rokem.

Přátelé - ŚVAGR jako teta a strejda

Na začátku šlo o to vytvořit ustálenou skupinu dětí a dospělých, kteří se budou pravidelně potkávat na ŠVAGRakcích. Jde nám o to, aby se mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými vytvořili citové vazby a aby děti měli nějaké citové vazby mimo jejich domovy. Dnes můžeme konstatovat, že se tento cíl podařilo splnit. Skupina je relativně ustálená, ale zároveň otevřená novým členům. Některé děti jezdí pravidelně již sedmým rokem na všechny akce, někdo využije nabídku dvakrát do roka, někdo po změně školy už nemůže jezdit, a tak přijde na jeho místo někdo nový.

Dospělí, kteří Švagra zakládali jsou nyní sami v rodičovském věku (máme 7 miminek a počet stále roste), ale přicházejí průběžně mladí, a tak se tým dobrovolníků průběžně doplňuje.

Život za branou

Snažíme se, aby se děti podílely na přípravě jídla, na úklidu nejenom svých osobních věcí, ale i společných prostor, na nákupech a přípravě programu… Snažíme se jim přiblížit běžný život za branou.


Jezdíte rádi na naše akce?

 Kontakt:
ŠVAGR z.s.
Píseckého 131
397 01 Písek
tel: 777 020 914

kancelář: 380 602 036

e-mail: info@svagr.net
č. účtu: Raiffeisen BANK
1603595001/5500

IČ 65983033

 

náš FACEBOOK

Mailing-list
Přihlašte se k odběru novinek